Vi har bestämt oss för att flytta Stormötet på lördag 1 sept till dojon på Andra Långgatan 48. Vi börjar kl 9:00.

Anmälan till tim@gjk.se. Går även bra att vara med delar av dagen.