Nu är det dags att betala träningsavgiften för VT2013.

Sätt in pengar på Postgiro: 42851-6

Träningsavgiften ska vara GJK tillhanda senast 31 januari.

Ange ditt namn och att det avser träningsavgiften VT2013.

  • Vuxen – 700 SEK/termin
  • Barn/Student – 600 SEK/termin
  • Familj – 900 SEK/termin