Ungdoms-TK (tekniska kommittén, U-TK) har gjort en preliminär planering över diverse aktiviteter under VT 2013 för barn/ungdomarna.

U-TKs Planering VT 2013