En påminnelse till våra nya och gamla medlemmar.

För HT2013 gäller 30 september, betalning sker till PG:42851-6. Glöm inte att ange namn och födelsedatum (sex siffror). Träningsavgiften hjälper oss att betala hyran, elektriciteten, tävlingsavgifter mm. I enlighet med årsmötesbeslutet justeras träningsavgiften med start höstterminen 2013. De nya träningsavgifterna från och med HT2013 är:

  • Barn/Student – 700 SEK/termin
  • Vuxen – 800 SEK/termin
  • Familj – 1000 SEK/termin
  • Stödmedlem – 250 SEK/år