I sommar ska underlaget för judomattan bytas och det kommer att krävas en arbetsinsats där så många som möjligt hjälper till. Vi kommer att bilda arbetslag som jobbar i skift, så att arbetsbördan fördelas och ingen behöver jobba alla dagar. Arbetsinsatsen koncentreras till helgerna. Har ni möjlighet att hjälpa till skriv upp er på listorna som finns på whiteboarden på klubben. Tack på förhand.

Vecka 24

* Leverans av spånskivor sker fredag och lördag 13-14/6.

Vecka 28/29

* Bort med gamla undermattan samt rengöring.
* Ta bort den gamla ramen och sätta dit den nya.
* Mäta upp och limma fast klossar.
* Bära och limma/skruva spånskivor.

Verktyg/saker vi behöver skaffa eller hyra:

* Pallyftare
* Borrmaskin för betonggolvet
* Lastbil (för att slänga gamla mattorna)
* Vattenpass (laser)

/Arbetsgruppen för mattläggning
Nicolas, Kenneth, Sadiq, Daniel

Kategorier: GJK Nytt