Ni har nu tränat judo i en termin och redo för gradering till gult bälte (5 mon). Gradering kommer att ske söndagen den 25 januari 2015 kl 16-17. Medtag 2 pass/skol-foton till judopasset och 200 SEK för graderingavgift och bälte.

VT2015 börjar söndagen 18 januari. Efter graderingen, dvs från och med februari 2015 kommer ni enligt tränarnas rekommendationer delas in i ungdomsgrupperna på Göteborgs Judoklubb. Tränarna på klubben har haft möte och vi försöker fördela antalet tränande barn jämt mellan grupperna och tar hänsyn till ålder, mognad, vikt och syskon/kompisskap. Föreslagen grupp/dag går att diskutera, så prata med oss tränare om dagen inte passar så löser vi detta på ett eller annat sätt!

Vi tränare vill tacka för denna terminen! Det har varit ett nöje att träna er och ni är väldigt duktiga!!

God jul och gott nytt år!!

/Tränarna

Kategorier: Ungd. Nybörjare