Ett sammandrag från Klubbtränarutbildningen 18-19 april på Göteborgs Judo Klubb.

Klubbtränarutbildningen är den sista utbildningen i utbildningstrappan, sedan följer givetvist fortbildning. Utbildningssystemet blandar judokunskap med SISU’s utbildningar Plattformen och Grundtränarutbildning 1. GJK har två metodikhandledare som är utbildade att hålla assisterande- och klubbtränarutbildningen, Sandra Rodrigo -Blomqvist och Thomas Nyvall. JK Budo har Kenny Kling och Lilla Edet har Jan Nyvall. Metodikhandledarna har under 2013 och 2014 genomgått en omfattande utbildning med Peter Gardiner Skottland SPORTIF och Karin Strömqvist Bååthe Utbildningsansvarig från Svenska Judoförbundet som kursledare. Peter Gardiner anses av Kodokan att vara en av Världens främste barn och ungdomstränare. Karin Strömqvist Bååthe har arbetat för att etablera denna utbildningsform för Klubbtränare inom Svensk Judo.

Under helgen den 18 -19 april fick de introducera den första Klubbtränarutbildningen utan Peter Gardiners stöd. Den första utbildningen genomfördes med flest deltagare från JK Budo där Björn, Malin, Christoffer, Johan, Edvin, David, Emil, Philip och Roland. Från Hönö kom Marcus och från Kungsbacka deltog Donald och Oscar. Stenungsund representerades av Joakim och från Lilla Edet kom Mathilda och Håkan. Frölunda representerades av Karolin och Daniel. Göteborgs JK hade två deltagare Per och Nicolas.

Kursen är intensiv och varvar teori såväl som praktik. kursen lyfter fram olika perspektiv att tänka på när en instrukör ska hålla en träning för olika åldrar. Åldersanpassad utbildning är ett viktigt inslag på utbildningen. ytterligare aspekter är att vinna mer judo aktivitet under sitt träningspass. Den röda tråden som binder i hop de olika delarna inom ett judo pass. Hur tränaren ska bygga uppvärmning och fysisk övning så att passets teknikinnehåll får stöd i de förberedande momenten. Här tränas det på balans, position och teknik. Kursen ger mycket träning och repetition av att leda grupp med kursens innehåll. Teoridelarna innehåller bland annat säkerhet, idrotten vill, trygg miljö, antidoping, att träna med funktionshinder samt träningsplanering enligt ”LTPD”, dvs åldersanpassad träning med olika övergångar och gyllene tråden. Ett mycket intressant ämne var Judo med funktionshinder, här fick vi besök av Finn Hellman som tränar i motionsgruppen på GJK. Finn är synskadad och framförde sitt perspektiv på Judo träning och vad en instruktör kan tänka på för att inkludera synskadade judoutövare i träningen.

Efter en helg med intensiv kurs och en fantastiskt hängiven tränargrupp som löste uppgifterna med bravur kan man bara känna glädje och förhoppning att vi blir fler tränare inom distriktet.

/Thomas, Sandra, Jan, Kenny

Kategorier: GJK Nytt