I enlighet med beslut från årsmötet 22 mars 2015, justeras träningsavgiften för gruppen vuxna och familj. Dessa träningsavgifter gäller från och med HT2015 och tillsvidare. Följande avgifter gäller enligt nedan,

  • Vuxen 900 SEK/termin
  • Barn/Student 700 SEK/termin
  • Familj 1200 SEK/termin
  • Stödmedlem 250 SEK/år

Insättning görs till vårt PG-nummer: 42851 – 6. Vid inbetalning av träningsavgift vänligen uppge,

Avgift; Förnamn Efternamn; Termin

Exempel: Träningsavgift Vuxen; Kalle Kallesson; HT2004

Med vänliga hälsningar

Styrelsen