STORT GRATTIS säger vi till följande medlemmar som tog första alt ytterligare en ny grad.

1Nov_nygraderade


Riksgradering 1/11-2015 i Västra Frölundas Dojo.

Det var fyra GJK:are som skulle utmana sina kunskaper vid riksgraderingen i Frölunda. Sabine, Dennis, Kenneth och Thomas var på plats för att gradera. Stefan och Fredrik assisterade som Uke till Sabine och Thomas.
Graderingen började med Newaza Randori och påföljande tachwaza Randori, här fick de kandidaterna visa prov på färdigheter inom Randori och förmåga att omsätta tekniker i fight moment.
Efter detta moment var det dags för Nage no Kata. Sabine och Stefan, Kenneth och Dennis fick visa prov på deras färdigheter. Nästa Kata var Katame no kata, här var det Kenneth, Dennis och Thomas och Fredrik som fick visa sina färdigheter. Thomas och Stefan visade färdigheter inom Kime no Kata. När kata momentet var genomfört var det dags för de teoretiska prövningarna. Dagens prövningar gav resultat, Sabine tog sitt första Dan, Kenneth och Dennis tog båda andra Dan och Thomas tog tredje Dan. Frölunda arrangerade och genomförde en trevlig Gradering,
/Thomas

/Bodil

Kategorier: GJK Nytt