Nu är höstterminen igång och då är det dags att betala sin träningsavgift! Träningsavgiften hjälper oss att betala hyran, elektriciteten, tävlingsavgifter m.m

Ny avgift från och med HT2016 är för dem som endast nyttjar vårt gym.

Följande avgifter gäller

  • Vuxen 900 SEK/termin
  • Barn/Student 700 SEK/termin
  • Familj 1200 SEK/termin
  • Stödmedlem 250 SEK/år
  • Gymavgift 500 SEK/termin

Insättning görs till postgirokonto 42851 – 6 senast 30 september.

Ange namn och 10-siffrigt personnummer och att det avser träningsavgift.

Exempel,

Glenn Glennsson, 880808-1234, Träningsavgift Vuxen