Påminnelser till ’dem’ som skall göra rätt för sig…

Med stormsteg närmar vi oss nu den siste december och det är extra viktigt för klubben att vi får in de betalningar som avser 2016 under detta året.

Så ställ dig följande frågor

  • Har du betalt din medlemsavgift för 2016?
  • Har du några utestående avgifter att betala för tävlingar, läger, judodräkt, klubboverall avseende 2016?
  • Har du redovisat dina julkalendrar 2016?
  • Redovisat Enjoy och/eller NewBody?

Om svaret är nej på någon av de ovanstående frågorna så vänligen gör detta snarast möjligt dock senast 29 dec.
Tänk då på att göra separata inbetalningar för varje del (dvs blanda inte Enjoy & träningsavgift osv) så det blir lättare att följa för kassören.
P-giro nr och SWISH finner ni längre ner i högermenyn på hemsidan.

Om något är oklart, stäm av med din tränare/ledare alt ställ frågan till Bodil@gjk.se

Medlemsavgifter för 2017 betalas in under januari månad alt var tydlig vid inbetalning att skriv med gällande år.

B.

 

Kategorier: GJK Nytt