Hör upp, alla GJK-are!!!

I dag den 17 maj fyller GJK år, 56 år närmare bestämt, och vi är inne på klubbens
57:e verksamhetsår.

Tack vare Era förnämliga insatser under många år är GJK en mycket viktig del i Svensk Judos utveckling. Fortsätt med det! Det behövs!

Utbringar ett fyrfaldigt leve för Jubilaren, GJK

Hurra, hurra, hurra, hurra!!!

Kategorier: GJK Nytt