Kallelse till extra möte 27 maj klockan 18.00 på GJK


Härmed kallas GJK:s medlemmar till Extra Möte 27 maj klockan 18.00 på GJK.

Varmt välkomna!

Dagordning Extra Möte 2019

Kategorier: GJK Nytt