27 maj 2019 valdes Jeffrey Denian till ny klubbordförande för Göteborgs Judoklubb!

Lycka till Jeffrey!

Kategorier: GJK Nytt