Nu är höstterminen igång och snart kommer vi att skicka ut terminsavgift per e-post.

Vi behöver därför er e-postadress så att fakturan kommer rätt. Ett mail kommer att skickas ut till samtliga medlemmar i vårt medlemsregister, under vecka 35.

Skulle det vara så att ni har en ny e-postadress, så ber vi er att svara på detta mail, där ni uppge den nya e-postadressen samt vem det avser.

Om det är så att ni inte vill vara medlemmar i GJK och därmed inte träna hos oss, ber vi er att svara på detta mail att ni inte vill vara medlemmar samt vem det avse, så kan vi ta bort er från utskicket av terminsavgiften. Därmed undviker vi extra administration 🙂

Ni som är ständiga medlemmar och/eller hedersmedlemmar kan bortse från detta mail.

Har ni några frågor rörande ert medlemskap, går det bra att skicka dessa till medlem@gjk.se

Tack för hjälpen!