Lördagen den 21/12 är det dags för städdag på klubben. Alla från alla grupper är välkomna att hjälpa till, ett tillfälle att få träffa folk från andra grupper och stärka banden sinsemellan. Ju fler vi är desto bättre går det och desto kortare tid tar det, all hjälp behövs!

Vi sätter igång kl 10:30 och planerar att vara klara ca 15-16, men som sagt, ju fler vi är desto snabbare går det. Dagen kommer avslutas med en julfest för de som är över 18 år, denna kommer börja kl 19 så det kan vara något att se fram emot när man står och städar. Mer info om julfesten finns på separat inbjudan.

Kategorier: GJK Nytt