Uppdaterat 2020-06-15

GJK har anpassat sina aktiviteter i enlighet med rekommendationer från FHM/RF/SJF. I korthet gäller följande under sommaren:

  • Barn och ungdomar har tagit sommarlov. Vi återkommer med information hur träningen kommer bedrivas i höst
  • GJK erbjuder liksom tidigare 2 fyspass i veckan för sina symtomfria (se nedan) medlemmar: tis och tors 19-20:30
  • En av TK uttagen grupp (max 20 personer) av ungdomar och ”vuxna” tränar judo inomhus i dojon: måndagar 19:00-20:30
  • För att hindra smittspridning gäller: a) Gäster accepteras inte under sommarperioden. Träningen är endast avsedd för GJK:s medlemmar (betald medlemsavgift och medlemskap bekräftat innan Corona pandemin), b) GJK:s medlemmar ska inte träna judo utanför sin klubb eller med andra utövare än sina klubbkamrater i dojo. Väljer man ändå att gästträna på annan klubb gäller 14 dgr karantän innan man återkommer till GJK:s dojo.

För GJK gäller fortfarande:
1) har du några som helst förkylningssymtom, feber, hosta, ont i kroppen, halsont eller snuva osv får du inte komma till GJK:s träningar. Inte ens med milda symtom.
2) Bor du tillsamman med någon med förkylningssymtom – stanna hemma
3) Har du tillfrisknat från en förkylning ska du stanna hemma ytterligare 48h efter att du blivit symtomfri.
4) Misstanke om allergi: stanna hemma och medicinera som vanligt för din allergi. Om symtomen inte förvärras, medicineringen hjälper och du bedömer att dina symtom sannolikt beror på allergi är du välkommen till GJK. Vid minsta tveksamhet – välj egenträning hemma!
5) har du ett riskbeteende, dvs reser i landet eller internationellt, eller umgås utan att hålla avstånd med en vid krets av personer bör du inte komma till GJK på 14 dagar, oavsett om du har symtom eller inte.
6) Träna i nytvättat kläder, ombyte hemma om det går. Tvätta händerna med två och vatten innan du tar på något om du går in i GJK:s dojo.

Reglerna gäller barn inkl föräldrar och vuxna tränande, samt tränare.

Ovan regler gäller tills vidare, men kan komma att ändras med kort varsel. Instruktörer har rätt att avvisa personer som inte uppfyller ovan krav.

Kategorier: GJK Nytt