Valberednings arbete att hitta kandidater till GJKs styrelse 2021 är igång. Vi vill höra från er medlemmar, vilka ni vill se som förtroendevalda årsmötet 2021.

Vi söker dig som är engagerad för klubben och kan jobba i grupp för att verka för medlemmarnas intressen. Dina judofärdigheter spelar mindre roll för uppdraget, utan ditt intresse för ledarskap, organisation och förbättringsarbete är vad vi efterfrågar!

Styrelsen består av en ordförande, fyra ledamöter och två suppleanter. Styrelsen utser själv rollerna som sekreterare, kassör och vice ordförande.
Utöver styrelseposter söker vi revisor, revisor suppleant och en ny valberedning.

Om du är intresserad, har frågor eller vill nominera någon, maila valberedningen@gjk.se

Valberedningen,
Kenneth, Mio och Robin

Kategorier: GJK Nytt