Göteborgs Judoklubb kommer att arrangera Judits Pokal under 2021. Dock kommer vi göra några ändringar jämfört med tidigare arrangemang.

FÖR 2021 GÄLLER:

  • Judits Pokal 2021 är endast öppen för föreningar i Göteborgs Judoförbund.
  • Ingen invägning kommer att ske på GJK. Invägning sker hos respektive förening och matchvikt anmäls sedan till GJK. Stickprov av viktklasser kommer att genomföras.
  • Lottning av de olika grupperna sker innan tävlingsstart. Lottning kommer att publiceras på GJK:s hemsida en dag innan tävlingsstart, där starttider för respektive grupp kommer att anges.
  • Antal deltagare per kategori är begränsad till 30 stycken, totalt 60 per tävling. Endast tävlande för blocken får närvara samt 2 ledare från respektive deltagande förening
  • Prisutdelning sker efter avslutade kategorier, därefter ombeds de tävlande att lämna GJK:s dojo för att göra plats för nästa kategori.
  • Judits Pokal kan komma att ställas in med kort varsel.

Nedan följer datumen för Judits Pokal 2021

  • JP1 – U11, U13 – 1 maj
  • JP2 –  U15, U18 – 12 juni
  • JP3 – U11, U13 – 11 september
  • JP4 – U15, U18 – 30 oktober

Inbjudan hittar ni här

Varmt välkomna!