Styrelsen sammansättning under verksamhetsåret 2020:

Ordförande: Jeffrey Denian (avböjer omval)
Vice Ordförande: Rickard Svensson (avböjer omval)
Kassör: Patrick Geshel (vald t.o.m. 2021)
Ledamot: Sebastién Ragot (vald t.o.m. 2021)
Ledamot: Mikaela Barrera Birtah (ställer upp på omval)
Suppleant: Matilda Blomgren (avböjer omval)
Suppleant: Roger Svedberg (ställer upp på omval)

Valberedningens förslag till Göteborgs Judoklubbs styrelse under verksamhetsåret 2021

Ordförande för en tid på 1 år:
Mikaela Barrera Birath

Ledamot (2 st) för en tid på 2 år:
Robin Persson
Emma Ensberg

Suppleant (2 st) för en tid på 1 år:
Jeffrey Denian
Roger Svedberg

Valberedningens förslag på revisor och revisorsuppleant

Val av revisor (2) för en tid på 1 år:
Omval av Johan Thörsman och Annika Krus

Val av revisorsuppleant (2) för en tid på 1 år:
Omval av Bodil Eriksson och Mio Rodrigo Blomqvist

Hälsningar valberedningen under 2020
Kenneth Olesen, Robin Persson och Mio Rodrigo Blomqvist

För presentation av Mikaela, Robin och Emma, klicka på resp namn.

Kategorier: GJK Nytt