Med anledning av FHM:s restriktioner för barn- och ungdomsarrangemang, måste GJK tyvärr meddela att JP1 och JP2 ställs in.

Vi planerar att genomföra JP3 och JP4.

/Tim

Kategorier: GJK Nytt