Bäste GJKare!

Det gångna året har varit prövande men klubbens verksamhet har fortsatt. Årsmötet för 2021 har hållits och styrelsen för 2021 har valts. Vi hoppas att vi snart kan ses på mattan igen men tills dess fortsätter den anpassade verksamheten efter gällande rekommendationer.

Vi skickar härmed ut verksamhetsberättelsen till alla medlemmar så ni kan följa hur klubben fungerat under pandemin

Vi vill även passa på att påminna er om att betala era medlemsavgifter. Avgiften skickas numera ut via faktura till er mailadress. Titta gärna till er mail om ni inte betalat. Har ni inte fått en faktura eller är osäkra om ni betalat så kontaktar ni oss genom medlem@gjk.se.

Om ni inte längre önskar vara medlemmar i Göteborgs judoklubb behöver ni också kontakta oss genom medlem@gjk.se.

Ta hand om er och håll er friska!

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

Kategorier: GJK Nytt