Hej,
Du som tränar i fortsättningsgruppen barn, måndag eller onsdag, välkommen till extra
judoträning. Vi kommer att fokusera på de tekniker som hör till din nästa graderingsnivå.
Det kommer finnas flera tränare på plats bägge dagarna och ni blir uppdelade i par om två
eller tre kompisar vilka ni tränar med under dagen/dagarna.

För att kunna träna på de olika teknikerna kommer vi att ha en slags stationsträning. Därför
vill vi tränare att du till graderingsträningen tar med dig en smartphone eller en iPad/
notepad eller liknande (vi ordnar med WiFi). Vad ska jag göra med den? Jo, upplägget ser ut
så här. På varje station kommer det finnas ett papper med namn på tekniken samt en QR kod
och webbadress till en instruktionsvideo. Tillsammans med din kompis eller var och en för
sig tittar du på instruktionsvideon på en smartphone/ipad/notepad. Sen prövar och övar du
med din kompis på tekniken så gott det går. Vi tränare kommer att gå runt och hjälpa till.
När det är något som känns klurigt tittar vi på tekniken tillsammans och då visar vi tränare
er på ett annat sätt. Du och din kompis kommer att under dagen att gå från station till station
och går igenom de tekniker som behövs för din gradering.

Vi kommer naturligtvis att göra paus för lekar av olika slag och även för ett mellanmål, så
var och en behöver ta med sig själv det den vill ha. Frukt och en macka kan var gott.

Tanken är att du kan vara med bägge dagarna, men kan du bara delta ena dagen så funkar
det fint. Om du förälder har frågor eller funderingar skriv
Graderingsträning i ämnesraden:
daniel.k@gjk.se

Hälsar tränarna,
Daniel, Emma, Aron och Martin

Kategorier: GJK Nytt