FÖRTYDLIGANDE AV ANPASSAD VERKSAMHET UNDER RÅDANDE PANDEMI

  • Enligt styrelsens beslut, 2021-04-28

Barn och ungdomar födda 2002 och senare får träna utan restriktioner enligt FHM.

Vuxna (tävlingsgrupp och motionsgrupp) får inte träna judo (närkontakt) utan erbjuds istället utomhusträning. Detta berör all form av judoträning i klubbens lokaler, varken schemalagd eller egen arrangerad träning får bedrivas. Medlemmar med nycklar ansvarar för att lokalen inte används till detta syfte genom utlåning eller egen användning av nyckel. Anpassningen sker baserat på FHM allmänna rekommendationer.

Det enda undantaget som görs gällande vuxenjudo är för landslagsaktiva och uttagen elit. Lista av namn godkännes av styrelsen. Träningen bedrivs i sluten grupp och antalet träningspartners minskas i största möjliga mån. Gruppen uppmanas, som alla, att ta individuellt ansvar för att minimera sina kontakter. Undantaget baseras på RF/SJFs rådgivning gällande FHMs allmänna rekommendationer.

All verksamhet som sker på klubben måste anpassas efter pandemilagen. Antalet personer i lokalen och respektive rum ska respekteras. I hela lokalen gäller maximalt 49 besökare varav 33st i dojon 8st i gymmet, 3st i damernas omklädningsrum, 5st i herrarnas omklädningsrum. Klubbrummet och kontoret är avgränsat från de övriga ytorna och kan rymma 4st respektive 3st besökare. Tränare och aktivitetsledare ansvarar för att dessa riktlinjer följs i lokalen, besökare skall följa lokalansvarigs anvisningar.

Det är viktigt att vi alla hjälps åt att följa smittskyddsåtgärderna för att skydda varandra och göra vår del för minskad smittspridning i samhället. Håll avstånd, tvätta och sprita händerna, och följ städrutinerna.

Styrelsen följer utvecklingen av pandemin och anpassar verksamheten löpande efter gällande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten (FHM), Riksidrottsförbundet (RF) och Svenska judoförbundet (SJF). Styrelsen prioriterar säkerheten och tryggheten för alla medlemmar främst och uppmanar våra medlemmar att ta del av de alternativ som erbjuds istället för judo och även hålla igång med egenträning. Vi hoppas på er förståelse och att vi tillsammans har tålamod och disciplin att ta oss igenom denna situation.

Frågor och synpunkter gällande den anpassade verksamheten skickas till vice ordförande Robin Persson via robin@gjk.se.

Ta hand om er och håll er friska!

Vänligen
Styrelsen

Kategorier: GJK Nytt