Den extra graderingsträningen vi hade nyligen var mycket uppskattad och därför sätter vi in
en extra graderingsträning till. Du som tränar i fortsättningsgruppen barn, måndag eller
onsdag är välkommen till denna extra judoträning. Vi kommer liksom förra gången att
fokusera på de tekniker som hör till din nästa graderingsnivå. Det kommer finnas flera
tränare på plats och ni blir uppdelade i par om två eller tre kompisar vilka ni tränar med
under dagen. Vi kör samma upplägg som sist. Ta därför med dig en smartphone eller en
iPad/notepad eller liknande (vi ordnar med WiFi) till graderingsträningen.

För dig som inte var med senast. Upplägget ser ut så här. Vi har en lista med namn på
tekniker samt en QR kod och webbadress till en instruktionsvideo. Tillsammans med din
kompis eller var och en för sig tittar du på instruktionsvideon på en smartphone/ipad/
notepad. Sen prövar och övar du med din kompis på tekniken så gott det går. Vi tränare
kommer att gå runt och hjälpa till. När det är något som känns klurigt tittar vi på tekniken
tillsammans och då visar vi tränare er på ett annat sätt. Du och din kompis kommer att under
dagen att arbeta med de tekniker som behövs för din gradering.


Vi kommer naturligtvis att göra paus för lekar av olika slag och även för ett mellanmål, så
var och en behöver ta mig sig själv det den vill ha. Frukt och en macka kan var gott.


Om du förälder har frågor eller funderingar skriv till: daniel.k@gjk.se ange Graderingsträning
i ämnesraden.


Hälsar tränarna,
Daniel, Emma, Aron och Martin

Kategorier: GJK Nytt