Vi uppdaterar härmed information för terminsstart gällande rutiner kring smittskydd av covid-19.

Vuxen- och barnträning kommer att öppna upp enligt ordinarie schema. För barn (<18 år) gäller inga särskilda restriktioner. För vuxna gäller som tidigare annonserat vaccinationskrav på 2-doser. Däremot tillägger vi att den som testat positivt för covid-19 senaste 6-månaderna och tagit minst 1 dos är också tillåten att träna judo. Vaccination och positiva test ska kunna styrkas av intyg i form av vaccinationskort eller vaccinations-/testbevis. Intyg visas upp för ansvarig tränare som då sätter upp vederbörande på en deltagarlista som delas med klubbens covidansvarig (undertecknad).

Vi kommer med terminsstarten även uppdatera alla kontaktuppgifter till er som kommer till klubben för att kunna kontakta er så fort vi kan om vi skulle få information om att vi haft deltagare som testat positivt för covid-19 (som hålls anonym). Uppgifterna hanteras enligt vår ordinarie integritetspolicy (se gjk.se). Hjälp gärna era instruktörer att få in era uppgifter genom att fråga hur de vill ha de insamlade.

Vår ordinarie närvaroregistrering i Idrottonline kommer ligga för grund för vilka vi kontaktar om vi skulle behöva smittspåra.

Antal tränande på mattan är begränsat till 33 personer per träningstillfälle. Antalet är högre än de flesta av våra ordinare träningar och deltagare får droppa in som vanligt. Dock kommer ansvarig tränare vara tvungen att avisa deltagare från mattan om antalet överskrids.

Det gäller fortsatt att vara uppmärksam på minsta förkylningssymptom och hålla god handhygien.

Träningen startar under v. 33 för barn/ungdom fortsättning och de tävlingsgruppen för vuxna. Barn nybörjare startar 5 september, v. 35 17:00-18:00 och gör föranmälan till mio@gjk.se. Vuxna motionsgruppen startar enligt schema onsdag v.34 19.00-20:30.

Vi fortsätter följa pandemin och står redo att lätta ytterligare på restriktionerna eller stänga ned igen utefter hur situationen utvecklar sig och den information som finns tillgänglig.

Bästa hälsningar
Robin Persson med styrelse, TK och tränarstab

Kategorier: GJK Nytt