Under hösten börjar Svenska Judoförbundet med det nya tävlingssystemet Smoothcomp.

Från och med 1 augusti anmäler man sig till tävlingar och läger genom följande länk https://svenskjudo.smoothcomp.com/sv/federation/90/news/533

OBSERVERA:

Alla aktiva måste själva ta ansvaret att registrera sig i Smoothcomp Är du inte registrerad så kan du inte delta på läger/tävling som använder sig av Smoothcomp!

Vid anmälan till tävling och läger avslutar ni anmälan då ni kommer till betalningen.

Kategorier: GJK Nytt