Nedan finner ni preliminärt körschema för Judits Pokal 3, 11 september.

09.00 Insläpp U11

09.30 Tävlingsstart U11

Matta A

 • FU11-33,2
 • PU11-31
 • PU11+38

Matta B

 • PU11-31
 • PU11-38

11.30 Prisutdelning U11

12.15 Insläpp U13

12.45 Tävlingsstart U13

Matta A

 • FU13-38,2
 • FU13-43
 • FU13+43
 • PU13-35

Matta B

 • PU13-41
 • PU13-46
 • PU13+46

14.00 Prisutdelning U13

Vi vill gärna påminna er om att följande gäller för Judits Pokal 2021,

 • Judits Pokal 2021 är endast öppen för föreningar i Göteborgs Judoförbund.
 • Ingen invägning kommer att ske på GJK. Invägning sker hos respektive förening och matchvikt anmäls sedan till GJK. Stickprov av viktklasser kommer att genomföras.
 • Lottning av de olika grupperna sker innan tävlingsstart. Lottning kommer att publiceras på GJK:s hemsida en dag innan tävlingsstart, där starttider för respektive grupp kommer att anges.
 • Antal deltagare per kategori är begränsad till 30 stycken, totalt 60 per tävling. Endast tävlande för blocken får närvara samt 2 ledare från respektive deltagande förening
 • Prisutdelning sker efter avslutade kategorier, därefter ombeds de tävlande att lämna GJK:s dojo för att göra plats för nästa kategori.
 • Judits Pokal kan komma att ställas in med kort varsel.
 • Ingen café försäljning kommer att ske i dojon.