I styrelsen fortsätter det strategiska arbetet med att ta fram rutiner och arbetssätt för att underlätta arbetet i klubben på alla nivåer. Vi arbetar med att ta till vara på ert engagemang och vilja att driva klubben framåt. Alla idéer för att utveckla vår verksamhet, stora som små vill vi höra om. Allas röst är välkommen, veteran, senior och ungdom. Föräldraengemanget på klubben växer och vi ser gärna att ni som vill stötta klubben med uppgifter hör av er.

Just nu söker vi någon som kan arbeta med administration av medlemsregister och fakturering. Har du liknande erfarenheter är det strålande men om du är intresserad av att lära dig en ny uppgift kommer det finnas möjlighet för upplärning.

Tidigare har vi annonserat ut att vi behöver någon som kan ansvara för uthyrning av dojon när den inte används av klubben. Är denna uppgift för dig? Hör av dig!

Judoverksamheten är nu igång igen och vi hoppas på att smittspridningen fortsatt trycks ned. Vi uppmanar er att fortsatt ta ansvar för god hygien och stanna hemma om ni är sjuka. Under terminen kommer tävlingsaktiva börja använda Smoothcomp för att anmäla sig till läger och tävling. Se till att registrera er och prata med din tränare om du har frågor.

Det planeras även nu ett fysiskt 60-års firande med träning och bankett 5 och 6 november. Se till att anmäla er! Inbjudan finns på hemsidan och facebook.

Vi ses i dojon!

Styrelsen

Kategorier: GJK Nytt