Lördagen den 26 februari klockan 15:00 på klubben.
Tanken är att vi tillsammans skall arbeta fram en tydligare
beskrivning och framtidssäkra tränarrollen.
Agenda:
✓ Tränarroll
✓ Träningsschema
✓ GJK Skolan
Vi startar klockan 15:00 i dojon, avslutar vid 17:00 tiden för att
gemensamt äta en bit mat i närheten.(klubben står för maten)

Anmäl er senast den 20 februari.
Till: roger@gjk.se
Vi följer naturligtvis FHM rekommendationer.
Varmt välkomna
Styrelsen och TK

Kategorier: GJK Nytt