Efter det konstituerande styrelsemötet ser GJKs styrelse sammansättning ut enligt:

Ordförande: Mikaela Barera Birath
Vice Ordförande: Emma Ensberg
Kassör: Robin Persson
Sekreterare: Jonathan Rothstein
Ledamot: Alina Iakimchuck
Suppleant: Viktor Fazlagic Kristiansson
Suppleant: Sébastien Raggot

Kategorier: GJK Nytt