Det händer grejer på GJK!


Just nu jobbar vi med att tydliggöra organisationen, genom att förnya gamla koncept och introducera nya idéer.
För att leda och planera judoverksamheten på klubben har vi haft Tekniska Kommittén TK som ansvarigt utskott. TK fortsätter ansvara för våra seniorer. Vi har under en tid jobbat med att få i gång ett Ungdoms-TK (U-TK), vars arbete kommit i gång så vi presenterar gruppen formellt. TK och U-TK ansvarar tillsammans för träningar, läger och tävlingar för vuxna respektive ungdomar på GJK.


Vi börjar med att presentera TK för 2022. Johan Thörsman (sammankallande), Håkan Olausson, Mikaela Barrera Birath, Roger Svedberg, Kenny Kling och Jörgen Häggkvist. Vill man kontakta TK med frågor eller förslag kan man maila TK@gjk.se.


Vårt nybildade U-TK består av Mio Rodrigo Blomqvist (sammankallande), Braulio Sanchez, Emma Ensberg, Martin Martinsson, Daniel Knezevic, Aron Mathiasson och Bodil Eriksson. U-TK kan nås via mejladressen utk@gjk.se

Vi bildar även ett nytt utskott för utbildning bestående av Thomas Nyvall (sammankallande), Mio Rodrigo Blomqvist, Roger Svedberg och Kenny Kling. Utskottets uppdrag är att planera de utbildningar vi ser behov av för tränare, tävlingsledare och styrelseledamöter. Utskottet ser över möjligheten för externa kurser via SJF och SISU, samt anordnar interna utbildningar såsom tränarträffar. Utbildningsutskottet har också fått en egen mejladress, utbildning@gjk.se.


Vi hoppas på att den här organisationen ska leda till fortsatt utveckling av klubbens verksamhet.


Vid sidan av judoverksamheten behöver vi fylla behovet av andra ansvarsområden. Just nu söker vi en ny lokalansvarig som kan planera städning, reparation samt hålla kontakten med vår hyresvärd.


Budgeten för 2022 avser investera en del i lokalen. Vår gymansvarige Emil Edmar har jobbat fram ett nytt koncept för vårt gym och vi väntar på en offert för att kunna fortsätta planering. Vi önskar även renovera vårt kök och söker därmed någon som vill planera och driva renoveringsarbetet. Är du intresserad kontakta oss i styrelsen på styrelsen@gjk.se!


Judits Pokal 2 äger rum den 7 maj och vi vill gärna att ni som kan ställer upp som funktioärer – skriv upp er på listan i dojon så vet vi vilka ni är! Skulle du vara intresserad att vara tävlingsledare för JP framöver maila oss på styrelsen@gjk.se.

Kategorier: GJK Nytt