Ingen träning på nationaldagen, måndag den 6 juni.

Övriga tider se rubrik ” Info: Terminsavslut, sommarträning och höststart”

/B

Kategorier: GJK Nytt