Mikaela, Ben och Roger var i Sollentuna 16 till 17 september på ledarkonferens med SJF.

Vi gick igenom strategier, visioner och handlingsplan för Vision 2030, där alla arbetsgrupper och projekt var presenterade.

Mikaela var där i rollen som förbundstränare och projektledare för utveckling av alt. tävlingsformer (judofitness, som numera vi kör på lördagar).

Ben var där i rollen som utvecklare av parajudo.

Roger var där i rollen som projektledare (Motorprojektet – Jämställdhet).

Många goda idéer och framtiden ser ljus ut, trots allt.

Kategorier: GJK Nytt