Svenska Judoförbundet i samarbete med Göteborgs  Judoklubb och IKVM inbjuder till

Omstart/Nystart-helg i Göteborg

Beskrivning: ON-träffarna är uppdelade i två delar, dels ett läger som erbjuder högkvalitativ träning för aktiva och dels en klubbträff för nyckelpersoner inom klubben. Detta är den sista träffen av tio som ingått i ett återstartsprojekt. Under helgen kommer klubbträffen att beröra olika områden inom svensk judoverksamhet, så som hur vi tillsammans når Vision 2030, Judo4Balance, finansiering, stöd och samverkan med förbund, distrikt och RF-SISU.

För vem: Träningslägret är öppet för alla. Barn, ungdomar, junior, senior och veteran. Tränarna delar in och anpassar efter grupp. De yngsta deltagarna får gärna ha med sig en klubbtränare som hjälper till på mattan.

Klubbutvecklingsdelen är för dig som är ledare, tränare, förälder, styrelsemedlem eller har någon annan roll inom klubben.

Föreläsningarna kommer att handla om hur olika personer inom klubben kan jobba för att nå sina mål på kort och lång sikt.

Både RF och förbundet har ett stort utbud av hjälpmedel som ibland ligger outnyttjade. Därför kommer stor vikt också att ligga på att informera om vilka olika klubbstöd som finns att söka.

Mixlagdeltävling kommer att genomföras på lördagen. Detta är en deltävling i serien som sedan ska leda fram till en stor final. Kom gärna och titta på riktigt bra judomatcher.

Judofitness kommer att lanseras med festlig stämning! Judofitness är ett koncept som tagits fram för att främja god judofysik genom genomtänkta upplägg och övningar. Det går även att utföras i tävlingsform. Alla deltagare är välkomna att vara med på ett av kvällens workouts. Det kommer att bli jobbigt – men kul!

Datum: Lördag 18/03 – söndag 19/03

Plats: Andra Långgatan 48, 413 27 Göteborg (träning)

Pinnharvsgatan 11, 431 47 Mölndal (övernattning)

Anmälan: Senast 12:e mars via Idrott Online

Träningsdel:

https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1684431

Klubbutvecklingsdel:

https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1684430

Se inbjudan >

B.

Kategorier: GJK Nytt