Här är valberednings förslag på styrelse för verksamhetsåret 2023:

Ordförande: Mikaela Barrera Birath – omval

Ledamot: Robin Persson – omval

Ledamot: Jon Pettersson – nyval (tidigare Emma Ensberg, ställer inte upp på omval)

Suppleant: Viktor Fazlagic Kristiansson – omval

Suppleant: Tobias Nilsson- nyval (tidigare Sébastien Ragot, stället inte upp på omval)

Följande har 1 år kvar på sin tid i styrelsen och berörs inte vid detta årsmöte: 

ledamot: Jonathan Rothstein (1 år kvar)

ledamot: Alina Lakimchuck (1 år kvar)

Hälsar valberedningen
(Kenneth Olesen, Aron Mathiasson och Mio Rodrigo Blomqvist)

Kategorier: GJK Nytt