INFO: Graderingsträning på Göteborgs Judoklubb – lördag 17/4 och söndag 18/4 kl. 9:00–12:30.

Hej,Du som tränar i fortsättningsgruppen barn, måndag eller onsdag, välkommen till extrajudoträning. Vi kommer att fokusera på de tekniker som hör till din nästa graderingsnivå.Det kommer finnas flera tränare på plats bägge dagarna och ni blir uppdelade i par om tvåeller tre kompisar vilka ni tränar med under dagen/dagarna. För Läs mer…