Artighet
Att alltid hälsa och vara hjälpsam och vänlig mot andra människor.

Mod
Att vara rättvis och skydda dem som är svagare.

Ärlighet
Att säga vad man tycker utan att såra någon eller ljuga.

Ära
Att hålla vad man lovar.

Ödmjukhet
Att vara självkritisk och inte skryta.

Respekt
Att vara lyhörd, tålmodig och respektera andra människor.

Självkontroll
Att i alla situationer kontrollera sitt uppförande och humör.

Vänskap
Att skapa en miljö som motverkar negativt grupptryck och mobbning.