Tävlingen startades av Göteborgs Judoklubb (GJK) 1972 på initiativ av konstnären Lars
Stocks, som donerade ett ständigt vandrande Vandringspris.

Judits Pokal arrangeras fyra gånger per år i GJK:s dojo och syftet är att stimulera och utveckla ungdomsjudon i Västra Zonen.

Några förutbestämda viktklasser förekommer inte, utan de tävlande vägs och placeras därefter in i olika grupper beroende på den visade vikten.

Prisutdelning sker efterhand som viktklasser avslutas.

Länkar till tävlingsåren