Nyheter för JP 2022

 • Göteborgs Judoklubb kommer under 2022 gå över till Smoothcomp.
 • JP1 och JP2 hanteras enligt gamla rutiner dvs anmälan sker via mail och inbetalning till bankgiro.
 • Senast inför JP3 kommer inbjudan, anmälan och betalningen ske via Smoothcomp

FÖR 2022 GÄLLER:

 • Ingen invägning kommer att ske på GJK. Invägning sker hos respektive förening och matchvikt anmäls sedan till GJK. Stickprov av viktklasser kommer att genomföras.
 • Lottning av de olika grupperna sker innan tävlingsstart. Lottning kommer att publiceras på GJK:s hemsida en dag innan tävlingsstart, där starttider för respektive grupp kommer att anges.
 • Prisutdelning sker efter avslutade kategorier, därefter ombeds de tävlande att lämna GJK:s dojo för att göra plats för nästa kategori.
 • Judits Pokal kan komma att ställas in med kort varsel.
 • Judits Pokal kan komma att justera upplägget med kort varsel utifrån rådande situation.

Datum JP 2022

 • JP 1 – U11, U13 – 19 mars
 • JP2 – U9, U15, U18 – 7 maj
 • JP3 – U11, U13 – 17 september
 • JP4 – U9, U15, U18 – 12 november

Inbjudan Judits Pokal 2022

Judits-Pokal-2022-Inbjudan.pdf

SmoothComp Länk till JP3

SmoothComp Länk till JP4

Sammanställning och resultat

Sammanställning Judits Pokal 2022

Resultat-JP1-2022.pdf

Resultat-JP2-2022.pdf

Resultat JP3 2022

Resultat JP4 2002

Sammanställning Judits Pokal 4