Göteborgs judoklubb har samarbeten med Budo&Fitness, Idrottsrehab och Sportrehab som erbjuder klubbens medlemmar förmåner som beskrivs under de sidor företagen fått nedan.