Från och med VT2019 skickar GJK fakturor som avser avgifter såsom terminsavgifter, tävlingsavgifter m.fl. Dessa skickas till den e-postadress som finns registrerad i vårt medlemsregister. Betalning ska alltid ske till bankgiro 872-2167

Du kan ladda ned guiden som en pdf, eller läsa den nedanför!

Bilden nedan visar ett exempel på en faktura,

  1. VIKTIGT! Använd OCR-nr som referens vid betalning
  2. Notera förfallodatumet
  3. Kontrollera att avgiften är korrekt
  4. Kontrollera att beloppet är korrekt

Tack för hjälpen!