Guide att betala din faktura från GJK

Från och med VT2019 skickar GJK fakturor som avser avgifter såsom terminsavgifter, tävlingsavgifter m.fl. Dessa skickas till den e-postadress som finns registrerad i vårt medlemsregister. Betalning ska alltid ske till bankgiro 872-2167 Du kan ladda ned guiden som en pdf, eller läsa den nedanför! Bilden nedan visar ett exempel på … Fortsätt läsa Guide att betala din faktura från GJK