Måndag, kl 19:00-20:30:  Tränare Mikaela Barrera Birath
Inriktning teknik och viss del randori

Tisdag, kl 19:00-20:30:   Tränare Johan Thörsman
Inriktning: Distriktsrandori, aktuella tävlingssituationer och randori

Torsdag, kl 19:00-20:30: Tränare Håkan Olausson
Inriktning Tävlingsteknik och Randori

Fredagar, kl. 17.30-18.30: Tränare Roger Svedberg, mfl.
Inriktning: Teknikträning med olika teman.

Alla som tränar i vuxengrupper är välkomna.

Tävling och Läger:

Riktlinjerna för GJK är att GJK står för anmälningsavgiften till alla tävlingar och läger. Om man gör en anmälan i Smoothcomp så se tiill att stanna vid betalning. 

Tala med din tränare om du är intresserad av en tävling eller läger innan du anmäler dig i smoothcomp eller på annat sätt för de aktiviteter som inte ligger i smoothcomp.

Länk till smoothcomp instruktion:

Tävlingssystemet Smoothcomp – Svenska Judoförbundet