Göteborgs Judoklubb, bildad 1961-05-17
Klubbfärger: gult/grönt/vitt

Göteborgs Judoklubb är ansluten till Riksidrottsförbundet
och Svenska Judoförbundet

GJK – En historisk betraktelse 2006 skriven av Dick Johansson publicerades vid GJK:s 45 års jubileum.