Valberedning 2021

Valberednings arbete att hitta kandidater till GJKs styrelse 2021 är igång. Vi vill höra från er medlemmar, vilka ni vill se som förtroendevalda årsmötet 2021. Vi söker dig som är engagerad för klubben och kan jobba i grupp för att verka för medlemmarnas intressen. Dina judofärdigheter spelar mindre roll för Läs mer…

Protokoll tränarmöte 29/11

Träningsupplägg utifrån senaste rekommendationerna från FHM angående COVID 19Nybörjare barn söndagar: Fortsätter terminen ut på samma sätt som man gjort tidigare, fysiska övningar utan kontakt. Gradering till gult bälte sker av 5-6 st som nästa termin flyttas över till måndag- onsdags gruppen. Barn måndag onsdag: Fortsätter terminen ut på samma Läs mer…