Träningsavgift

För att får träna hos GJK måste ni betala träningsavgift. Beroende på om du är barn/student eller vuxen eller kanske har du din familj här, så gäller följande träningsavgifter.

  • Vuxen 900 SEK/termin
  • Barn/Student 700 SEK/termin
  • Familj 1200 SEK/termin
  • Stödmedlem 250 SEK/år
  • Gym 500 SEK/termin  (medlemskap i GJK ingår ej)

Betalning av respektive träningsavgift görs via faktura som skickas ut vid registrering.

Graderingsavgift

När man har graderat sig skall man betala en graderingsavgift, 150 SEK. Betalning sker antingen via

  1. Insättning till Bankgiro 872-2167
  2. Swisha till nummer  123 528 1498

Vid betalning vänligen uppge,

Förnamn & efternamn och 10-siffrigt personnummer och graderingsavgift.

Exempel,

Glenn Glennsson, 880808-1234, Graderingsavgift

Vid DAN-gradering (gradering till svartbälte) betalas denna avgift av den som ska delta vid graderingen. Avgiften bestäms av Svenska Judoförbundet. Vill du ha mer information, tala med din tränare eller kontakta styrelsen.