Styrelsen för verksamhetsåret 2019

  • Klubbordförande: Jeffrey Denian
  • Vice Ordförande: Charlie Seger
  • Kassör: Patrick Geshel
  • Sekreterare: Rickard Svensson
  • Ledamot: Mats Azam
  • Ledamot: Mikaela Barrera Birath
  • Suppleant: Sofie Weidenlöv
  • Suppleant: Sebastien Ragot