Styrelsen för verksamhetsåret 2019

  • Klubbordförande: Tim Sundström
  • Kassör: Jeffrey Denian
  • Ledamot: Charlie Seger
  • Ledamot: Rickard Svensson
  • Ledamot: Mats Azam
  • Ledamot: Mikaela Barrera Birath
  • Suppleant: Sofie Weidenlöv