Styrelsen för verksamhetsåret 2020

  • Klubbordförande: Jeffrey Denian
  • Vice Ordförande: Rickard Svensson
  • Kassör: Patrick Geshel
  • Sekreterare: Sebastien Ragot
  • Ledamot: Mikaela Barrera Birath
  • Suppleant: Roger Svedberg
  • Suppleant: Matilda Blomgren

Vill ni kontakta styrelsen, kan ni skicka ett mail till styrelsen(at)gjk.se