Nytt system för anmälan till tävling/läger

Under hösten börjar Svenska Judoförbundet med det nya tävlingssystemet Smoothcomp. Från och med 1 augusti anmäler man sig till tävlingar och läger genom följande länk https://svenskjudo.smoothcomp.com/sv/federation/90/news/533 OBSERVERA: Alla aktiva måste själva ta ansvaret att registrera sig i Smoothcomp Är du inte registrerad så kan du inte delta på läger/tävling som Läs mer…

INFO: Uppdatering terminsstart HT-21

Vi uppdaterar härmed information för terminsstart gällande rutiner kring smittskydd av covid-19. Vuxen- och barnträning kommer att öppna upp enligt ordinarie schema. För barn (<18 år) gäller inga särskilda restriktioner. För vuxna gäller som tidigare annonserat vaccinationskrav på 2-doser. Däremot tillägger vi att den som testat positivt för covid-19 senaste Läs mer…

Pantansvarig

Sökandet efter områdesansvariga fortsätter. Nu riktar vi oss till våra barn/ungdomar och söker dig som skulle vilja ansvara för att panta de flaskor vi samlar upp på klubben. Uppgiften vi vill att du sköter är att bära pantflaskorna från klubben till ett pantställe. Du lämnar sedan en del av panten Läs mer…

Nya regler och restriktioner 1 juni

I förra veckan uppdaterades regler och rekommendationer från FHM, RF och SJF. Sammanfattningsvis sker ingen skillnad för vuxna vad gäller judoträning (närkontakt). Vi får viss lättnad att anordna läger och tävlingar i mindre skala för barn och ungdomar. Vi hoppas på att kunna återgå till mer normal träning till hösten. Läs mer…

Brev till alla medlemmar

Bäste GJKare! Det gångna året har varit prövande men klubbens verksamhet har fortsatt. Årsmötet för 2021 har hållits och styrelsen för 2021 har valts. Vi hoppas att vi snart kan ses på mattan igen men tills dess fortsätter den anpassade verksamheten efter gällande rekommendationer. Vi skickar härmed ut verksamhetsberättelsen till Läs mer…

Länk till Årsmöte 2021

Följande länk leder till zoom-rummet där årsmötet hålls: https://zoom.us/j/98269428209?pwd=Nms0ZkdNUlNadVBKdEtDVHdMMDltZz09 Tid: Söndag 28 mars, 16:30 Mötesregler: Mikrofonen ska vara på “mute”. För att begära ordet så ber man om det i chatten, moderatorn hjäper till. Omröstning kommer att ske via en omröstningsfunktion i zoom mötet. Alla som vill kunna rösta ska Läs mer…

Valberedning 2021

Valberednings arbete att hitta kandidater till GJKs styrelse 2021 är igång. Vi vill höra från er medlemmar, vilka ni vill se som förtroendevalda årsmötet 2021. Vi söker dig som är engagerad för klubben och kan jobba i grupp för att verka för medlemmarnas intressen. Dina judofärdigheter spelar mindre roll för Läs mer…