Styrelsen för verksamhetsåret 2021

  • Klubbordförande: Mikaela Barrera Birath
  • Vice Ordförande: Robin Persson
  • Kassör: Patrick Geshel
  • Sekreterare: Sébastien Ragot
  • Ledamot: Emma Ensberg
  • Suppleant: Roger Svedberg
  • Suppleant: Jeffrey Denian

Vill ni kontakta styrelsen, kan ni skicka ett mail till styrelsen(at)gjk.se